تصاویری از محیط برنامه

تصاویری از محیط برنامه مدیریت فروشگاه مجنتو

برنامه مدیریت فروشگاه مخصوص مجنتو، نرم افزاری بسیار کاربردی جهت مدیریت فروشگاه مجنتو است که تصاویری از محیط برنامه در زیر آمده است.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی بر روی آن‌ها بروید

Store Manager Main Window Product Multi Editor Inventory Multi Editor HTML Editor Product Search Form Attribute Management Product Import Wizard Store Diagnostics Store Diagnostics Results Gift Registry (Enterprise) Magento Reports (PRO) Magento Image Upload Magento Point of Sale

در ارتباط باشید