شرایط استفاده از خدمات

شرایط و ضوابط استفاده از خدمات

 1. با خرید نرم‌فزار، شما تصدیق می‌کنید که شرایط سرویس و شرایط عمومی پشتیبانی و گارانتی را خوانده‌اید و با محتویات قرارداد و شرایط آن موافق هستید. همچنین شما برای استفاده از نرم‌افزار مطابق با این قرارداد توافق می‌کنید.
 2. هنگامی که شما نرم‌افزاری را از طریق مجنتو فارسی سفارش می‌دهید، آن را به وسیله‌ی ایمیل دریافت می‌کنید، این قرارداد دارای اعتبار قانونی است.
 3. مجنتو فارسی دارنده‌ی حق کپی رایت نرم‌افزار می‌باشد. نرم‌افزارها دارای حق کپی رایت هستند و توسط قانون محافظت شده‌اند. هرگونه فعالیت که شرایط این قرارداد را نقض کند، قانون حق کپی رایت را نقض کرده و مطابق با قانون جاری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. مجنتو فارسی حق لغو لایسنس هر کاربری که یک مجوز نامعتبر را نگهداری می‌کند، برای خود محفوظ می‌داند. 
 4. این قرارداد به شما حق استفاده‌ی تنها یک نسخه (کپی) از نرم‌افزار را فقط بر روی یک نصب مجنتو، جهت استفاده‌ی شخصی خودتان یا استفاده‌ی تجاری می‌دهد. برای هر نصب نرم‌افزار جدید یک لایسنس جداگانه باید خریداری شود. هرگونه توزیع نرم‌افزار بدون موافقت مجنتو فارسی، شامل توزیع غیرتجاری است که به عنوان نقض این قرارداد در نظر گرفته شده و مطابق با قانون جاری متضمن مسئولیت می‌گردد.
 5. شما نمی‌توانید هیچ بخشی از کد (کدهای نرم‌افزار) را در تمام یا بخشی از هر نرم‌افزار، محصول یا وب‌سایت دیگر به کار ببرید.
 6. شما نمی‌توانید هیچ بخشی از نرم‌افزار یا مستندات را به شخص دیگری بدهید، بفروشید، توزیع کنید، زیر مجوز دهید، کرایه یا قرض دهید، همچنین نمی‌توانید هیچ بخشی از نرم‌افزار یا مستندات را از شخص دیگری گرفته، کرایه یا قرض کنید. شما نمی‌توانید برای اهداف توزیع، نرم‌افزار را بر روی سروری که به وسیله‌ی یک شبکه‌ی عمومی مانند اینترنت قابل دسترس است، قرار دهید.
 7. شما موظف به حفظ حق کپی رایت دست‌نخورده‌ی اطلاعات هستید، این شامل متن، لینک یا لوگو (نشان تجاری) در پایین قالب‌ها نیز هست.
 8. مجنتو فارسی حق انتشار یک لیست انتخاب شده از خریداران و کاربرانش را برای خود محفوظ می‌داند.
 9. مجنتو فارسی نسبت به هر گونه آسیب رسیده به شما (شامل هرگونه از دست دادن منافع/سرمایه یا ضمنی یا نتیجه‌ای)، اطلاعات و تجارت‌تان، ناشی از استفاده یا عدم توانایی استفاده از نرم‌افزار یا مستندات، مسئول نخواهد بود.
 10. مجنتو فارسی برای تعقیب قانونی ناشی از استفاده‌ی نرم‌افزار یا مستندات در برابر قانون یا هرگونه استفاده‌ی غیرقانونی، مسئول نمی‌باشد.
 11. اگر شما نحوه‌ی استفاده از نرم‌افزار را مطابق با شرایط و ضوابط این قرارداد رعایت نکنید، این یک نقض تعهد قرارداد را شکل می‌دهد و لایسنس شما برای استفاده از برنامه لغو خواهد شد.
 12. لایسنس قرارداد تا زمانی که پایان یابد قابل اجرا باقی می‌ماند. مجنتو فارسی می‌تواند در هر زمانی به لایسنس شما برای استفاده از نرم‌افزار پایان دهد، اگر به صلاحدید خود تشخیص دهد که شما به شرایط این قرارداد (شامل، اما نه محدود به، پنهان کردن یا برداشتن هر لینک یا اعلان حق کپی رایت، همان‌طور که قبلا در این قرارداد توضیح داده شد) پایبند نیستید. شما می‌توانید در هر زمانی به وسیله‌ی از بین بردن همه‌ی کپی‌های (نسخه‌های) نرم‌افزار، به قرارداد خاتمه دهید. پایان دادن به این قرارداد مجنتو فارسی را متعهد و ملزم به عودت مبلغ هزینه شده جهت خرید نرم‌افزار یا سرویس نمی‌کند.
 13. اگر پس از این‌که مجنتو فارسی پایان لایسنس‌تان را به شما اطلاع داد، همچنان به استفاده از نرم‌افزار ادامه دهید، بدین‌وسیله موافقت کرده‌اید که؛ یک دستور التزام آور جهت پرداخت تمام هزینه‌های (شامل، اما نه محدود به، نرخ های معقول وکیل) اجرای لغو لایسنس شما، که مجنتو فارسی متحمل شده‌است و هزینه‌های هر گونه آسیب وارده به مجنتو فارسی به دلیل سوء استفاده‌ی شما از نرم‌افزار را قبول دارید.
 14. مجنتو فارسی حق تغییر این قرارداد را در هر زمانی برای خود محفوظ می‌داند و در هر زمانی که ارائه شود بندهای قرارداد را اعمال می‌کند.

در ارتباط باشید